Home | Gastenboek | Links | Contact | Sitemap
Sint Pieterskerk Rosmeer
  • Geschiedenis
• Kerk Sint Pieter
• Pastoors
• Geestelijken
• Sacramentsprocessie

 

 

Zuster Christilla (Theresia, Mathilde, Maria Meyers)

Zuster Christilla MeyersZij doorliep de lagere school in Smeermaas en ging in 1946 naar de normaalschool in Hasselt. In 1951 behaalde zij het diploma van onderwijzeres.

Eén jaar gaf zij les in de lagere school van de Banneux-wijk in Hasselt. Op 8 september 1952 trad zij in bij de Congregatie van de zusters Kindsheid Jesu in Gent met het verlangen naar de missies te mogen gaan.

Trees mocht 4 jaar les geven aan de oefenschool van de normaalschool (de Treesjesschool) op de Maastrichtersteenweg te Hasselt.

In 1957 legde zij haar eeuwige gelofte af en mocht op 5 juli 1958 naar de missies vliegen: Bokoro in het bisdom Inongo in Kongo. In de normaalschool voor meisjes gaf zij daar opleiding aan de toekomstige onderwijzeressen. Het eerste jaar deed zij dit in het Lingala en daarna in het Frans.

Van 1970 tot 1975 nam zij de directie van de school waar. In 1975 werden de scholen door Mobutu genationaliseerd. Zuster Christilla nam ontslag als directrice en wijdde zich nu aan de pastoraal in de school, waar zij nog les gaf, en in de parochie.

Van 1990 tot 1993 ging zij naar Kinshasa, waar zij zich wijdde aan de pastoraal en hielp in de administratie van het dispensarium.In 1993 ging zij terug naar Bokoro om het bestuur over de congregatie daar ter plaatse waar te nemen tot in 2002. In 2002 kwam zij definitief terug uit de missies als laatste van de congregatie daar ter plaatse. Het werk werd daar overgenomen door een congregatie van inheemse zusters die uit haar congregatie waren voortgekomen.

Nu woont en werkt zij in Hasselt waar zij verantwoordelijk is voor één van de 4 groepen van 15 zusters die het klooster bewonen. Zorgen voor medezusters is nu haar dienende taak. Maar in haar hart leeft nog die liefde voor de missies waar zij 44 jaar heeft gewerkt. De aanpassing aan onze welvaartstaat hier was wel een hele opgave.

Vanuit het thuisfront steunt zij nu nog de vroegere missieposten en zij is ook heel dankbaar voor elke steun van missievrienden. Op 8 mei 2004 mocht zij haar gouden kloosterjubileum vieren.

terug
 
 
Website: Copyright Heemkundekring Rosmeer - Alle rechten voorbehouden