Home | Gastenboek | Links | Contact | Sitemap
Sint Pieterskerk Rosmeer
  • Geschiedenis
• Kerk Sint Pieter
• Pastoors
• Geestelijken
• Sacramentsprocessie

 

 

Pater Jozef (Servatius ofm) Meyers

Pater Jozef (Servatius) MeyersHij was de oudste van een gezin van 8 kinderen: Jozef, Gertrude (Truda), Idalie, Leo, Maria, Trees, Louis en Annie.

Hij trad binnen bij de Minderbroeders op 24 oktober 1940 en deed zijn plechtige professie op 25 oktober 1944.

Ook zijn 2 broers en nog 3 zussen zullen kloosterling worden.Op 16 maart 1947 werd hij priester gewijd te Sint-Truiden en deed zijn eremis in Rosmeer op 8 april 1947. Dit was de 7de en laatste eremis onder pastoor Husson.

Op 19 juli 1948 vertrekt hij als missionaris per vliegtuig vanuit Evere naar La Serena (Chili) waar zijn dorpsgenoot en neef, pater Delfien Janssen, ook missionaris was. In 1956 kwamen zij samen op vakantie in Rosmeer.

In het bisdom Copiapo, waar hij het grootste deel van zijn leven als missionaris heeft doorgebracht, stichtte hij gebedsgroepen. In 1970 waren er zo al een 40-tal. Zo werd hij, zonder het te willen, de grondlegger van de charismatische vernieuwing in de Heilige Geest. In 1980 gaf hij de verantwoordelijkheid voor deze beweging af en ging naar La Serena. Daar was hij de geliefde pater Juan-José (voor zijn medebroeders Janneke-Jef).

Hij was een echte kunstenaar in het hanteren van het schilderspenseel (schilderijen en wandschilderingen), handig ook in het pendelen en de homeopathische geneeskunde.

Op het einde van zijn leven heeft hij 3 maanden met de zekere dood voor ogen geleefd, schreef enkele gedichten in het Spaans en heeft ook een dagboek bijgehouden.

Hij verlangde ernaar om na zijn dood in Chili begraven te worden.

Na een kortstondige ziekte overleed hij in La Serena (Chili) op 7 mei 1987 en is daar op 8 mei begraven. Bij zijn begrafenis zongen de Chilenen liederen van geloof en liefde en van lof aan de Heer. Juan-José had immers voor hen veel van een heilige in vlees en bloed, met zijn eigen karakter en zijn gevoeligheid als artiest.

Zijn broer Louis schreef een mooi gedicht tot vrome gedachtenis aan hem:

 

Ons Jefke, sinds je prille jeugd,
was jij zachtmoedig ieders vreugd;
je viel niet op dan door je stille
steeds bezig zijn, elkeen ter wille.

Zo ging jij ook, als was ’t gewoon,
naar ’t missieland als oudste zoon
en gaf jezelf geheel aan allen;
je mocht er God en mens bevallen.

Geen eerzucht, maar altijd bereid,
zacht door Maria’s hand geleid,
door Geestesgaven mild gedreven
om Jezus’ Rijk te doen herleven.

Je hart voor zieken immer klaar
dreef ook je hand van kunstenaar:
penselend op veel kerkenwanden
deed jij voortdurend liefde branden.

foto gedachtenisprentje Pater Servatius Meyers

Gans onverwacht werd jij het zaad
dat in veel leed schijnbaar vergaat,
maar blijvend rijpe vrucht zal dragen
in ’t Chili van je echt behagen.

Je goede moeder, haar gezin,
ja ieder had er ’t hart van in:
wij weenden, met je diep verenigd,
doch ’t leed werd door je broers gelenigd.

Je tere ziel die weldaad schiep
steeg op naar God waar Hij je riep
bij hen die vóór je henen gingen;
wij weten dat zij jou omringen.

Aan God de Heer zij eer en dank,
al heeft ons woord een droeve klank;
je waakt en wacht op ons hierboven
om eens vereend de Heer te loven.

pater Justien Meyers

terug
 
 
Website: Copyright Heemkundekring Rosmeer - Alle rechten voorbehouden