Home | Gastenboek | Links | Contact | Sitemap
Sint Pieterskerk Rosmeer
  • Geschiedenis
• Kerk Sint Pieter
• Pastoors
• Geestelijken
• Sacramentsprocessie

 

 

Ludo Hermans eerste permanente diaken van Rosmeer

Diakenwijding Ludo HermansZijn kleuter- en lagere school doorliep hij in Rosmeer tot en met het 5de leerjaar. Bij gebrek aan voldoende leerlingen werd deze school in 1976 opgeheven en volgde Ludo zijn 6de leerjaar lager onderwijs in Vlijtingen. Ludo koos voor het technisch onderwijs. Hij volgde 4 jaar de richting 'A3 elektriciteit' in de Broedersschool te Bilzen en daarna 4 jaar 'kantoor en automatisatie' in de Handelschool in Hoeselt (Franse zusters).

In 1986 is hij daar afgestudeerd en sedert 1987 aan het werk in de papierfabriek in Lanaken (SAPPI) waar hij controleert of het afgeleverd papier aan de nodige kwaliteitsnormen voldoet.
In zijn vrije tijd was hij DJ. Zo zorgde hij voor een luimige en muzikale noot bij menig feestje, bruiloft of schoolfeest. Zijn vroegere school in Rosmeer wist wel dat zij altijd op hem kon rekenen. Ook presentatiewerk heeft hij veel gedaan voor verscheidene verenigingen.

Maar langzaam kwam bovendrijven war reeds lang diep leefde in zijn hart: het verlangen om dienstbaar te zijn en zich meer in te zetten in de pastoraal.
In 1998 volgde hij de cursus voor pastorale animatoren (3 jaar) en zette zich anderhalf jaar in voor de vormselcatechese in de parochie.

Sedert 1991 was hij al lector in de kerk en van het één belandde hij in het andere: parochieraad, parochieteam, misdienaarswerking en plusserswerking.
Op breder vlak was hij actief op de lanceerdagen voor Broederlijk Delen en Welzijnszorg en op de startdagen voor parochiepastoraal. Daar zorgde hij telkens voor de technische ondersteuning en het geluid.

Vooral de jongerenwerking heeft diepe indruk op hem gemaakt.
Hij deed mee aan jongerentochten: Parijs, Compostella, Echternach, Rome, Assisi, Keulen ... Op één van deze tochten, van Le Puy-en-Vélay naar Conques, sloeg de vonk over. Die vrijdag 24 augustus 2001 in Saint-Côme-d’Olt zal hij nooit meer vergeten. Toen hoorde hij de roepstem van de Heer om Hem te volgen met heel de inzet van zijn leven. En Ludo begon zijn 4-jarige opleiding als permanent diaken in 2001.

Zou hij permanent diaken of priester worden? Hij nam de nodige tijd om hierover na te denken en probeerde in februari 2005 twee trimesters al biddend en studerend mee te volgen in het seminarie van Hasselt.

Hij was blij en gelukkig toen hij na dit trimester de knoop kon doorhakken: hij koos voor waar zijn hart van vol was. Hij wilde permanent diaken worden.

Op 12 februari 2006 werd hij om 10.00 uur in de Sint-Pieterskerk van Rosmeer tot permanent diaken gewijd door onze bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens.

Groot was de vreugde in de parochie. Iedereen vierde mee. Het was ook al sedert 29 maart 1948 geleden dat er hier nog een geestelijke gevierd werd en toen was het een dubbel feest: de eremissen van pater Deodat Meers en pater René Gerits, beiden Minderbroeders.

Ludo kreeg van onze bisschop een zendingsopdracht. Naast zijn dagelijks werk in Lanaken zal hij in zijn diensttaak vooral aandacht hebben voor de eenzame, gebroken en kleine mensen. Hij zal dienaar zijn in de eucharistie en voorgaan bij doopsels, huwelijken en gebedsvieringen. In de parochiefederatie Bilzen-Oost zal hij mee bouwen aan de doopselpastoraal en de plussers- en jongerenwerking samen met de verantwoordelijke priesters en diaken Vik Jehaes.
terug
 
 
Website: Copyright Heemkundekring Rosmeer - Alle rechten voorbehouden