Home | Gastenboek | Links | Contact | Sitemap
Sint Pieterskerk Rosmeer
  • Geschiedenis
• Kerk Sint Pieter
• Pastoors
• Geestelijken
• Sacramentsprocessie

 

 

E.H. Jan Jorissen

Hij was de zoon van Koenraad Jorissen en Maria Anna Neven.
Op 24 december 1904 werd hij te Luik subdiaken gewijd. Op 1 januari 1905 mocht hij in Rosmeer in een plechtige hoogmis met 3 heren als subdiaken fungeren. Zijn diakenwijding ontving hij te Luik op 23 december 1905. Enkele dagen later, op 31 december, was er in Rosmeer weer een plechtige hoogmis met 3 heren. Hierin mocht Jan als diaken meevieren. Nog vóór zijn priesterwijding – als diaken dus – werd hij in oktober 1905 leraar aan het Onze Lieve.- Vrouw-college te Tongeren.

Eerwaarde Heer Jan JorissenHij werd priester gewijd te Luik op paasmaandag 16 april 1906.

Diezelfde dag nog werd hij ’s avonds plechtig afgehaald in een koets aan het station te Eigenbilzen onder begeleiding van de ruiters van Rosmeer.

Het dorp was voor die gelegenheid heel feestelijk versierd. Het was ook al zo lang geleden dat er hier nog een eremis geweest was. Jan werd plechtig onthaald aan de grens van de parochie met het opschrift (chronogram):

‘Wees WeLkoM ! heIL Den nIeUWen prIester! heIL U ChrIstUs VoLgeLIng!’

Op dinsdag na Pasen, 17 juli 1906, werd Jan in stoet naar de kerk gebracht voor de plechtige eremis die anderhalf uur duurde. Pastoor Arnold Kerkhofs hield het gelegenheidssermoen. Met een Te Deum en de plechtige zegen werd deze kerkelijke viering afgesloten.

Daarna ging men in stoet naar de pastorie voor het plechtig feestmaal. De fanfare van Heukelom zorgde voor de nodige feestklanken en de ‘kanonnen’ lieten door hun gebulder tot in de verre omgeving horen, dat er in Rosmeer weer een neomist (pasgewijde priester) gevierd werd.

Een mooi chronogram (in het Latijn) in de opgesmukte feestzaal drukte het diepe verlangen van de parochie uit: ‘UtInaM eX haC paroChIa DeUs hUJUs JoannIs seqUentes eXCItet!’ (Moge God uit deze parochie volgelingen van deze Jan roepen!).

Pastoor A. Kerkhofs noemde dit ‘een veel betekenend chronicum’, maar als men met dit chronogram het jaar 1906 wil vormen, dan moet er toch nog wat bijkomen. Wellicht is er een woord vergeten. O.- L.-Heer zal daar wel niet over gestruikeld zijn, om deze wens te verhoren!

Achteraf, als pastoor Arnold Kerkhofs op reis was, verving Jan hem in de parochie, waar hij ook zijn neefjes en nichtjes gedoopt heeft en peter was van zijn neef Johan op 7 juni 1926.

Gedurende 25 jaar was hij leraar in Tongeren en van 1930 tot 1935 pastoor in Wouteringen (Otrange).Van 1935 tot 1954 was hij pastoor in Heukelom. Vanaf april 1954 werd hij rustend pastoor in Tongeren, waar hij op 28 september van dat jaar overleed.

Na de rouwdienst in de O.- L.-Vrouw-Basiliek werd hij in intieme familiekring (zoals hij het zelf gevraagd had) op het oude kerkhof van Tongeren begraven.

terug
 
 
Website: Copyright Heemkundekring Rosmeer - Alle rechten voorbehouden