Home | Gastenboek | Links | Contact | Sitemap
Sint Pieterskerk Rosmeer
  • Geschiedenis
• Kerk Sint Pieter
• Pastoors
• Geestelijken
• Sacramentsprocessie

 

 

Geestelijken van Rosmeer

 • Reynerus was notaris-priester in Maastricht.
  Uit gegevens van het parochieregister van pastoor Kerkhofs weten wij dat hij leefde ca 1349. Reynerus, priester, zoon van wijlen Heinricus van Rosmeer, was notaris-priester te Maastricht (Een van de zeldzame priesters geboortig uit Rosmeer. Misschien een heerneef van de vorige Reynerus investitus). Hij was ook meester van de kapelaans van de O.-L.-Vrouwkerk.
  Met Reynerus investitus is bedoeld de pastoor van Rosmeer, Renerus de Aquis of Renier van Aken (1277-1291). De notaris was belast met het notuleren van de kapittelvergaderingen en ander secretariaatswerk.
 • Joannes Marcily was 49 jaar pastoor in Riemst.
  (Ook Marsily of Marsili) Hij is geboren in Rosmeer ca 1580 (in 1666 was hij volgens het parochieregister van Riemst 84 jaar en volgens het parochieregister van Herderen 86 jaar). Priester gewijd in Luik in 1606. In 1607 was hij pastoor in Lauw en van 1613 tot 1662 in Riemst. In 1662 ging hij op rust en celebreerde nog 4 jaar op zon- en feestdagen voor de inwoners van Herderen in de kapel aldaar. Hij was een goede man, zelfs te goed. Zo was hij nogal nalatig om zijn rechten te handhaven en trad niet krachtdadig genoeg op tegen de ingewortelde gewoonten van zijn parochianen. Voor de rest was hij ijverig en stipt. De eerste 15 jaar van zijn pastoorsschap te Riemst voelde hij zich aangetrokken tot het franciscaanse kloosterleven en gedroeg zich bijna altijd alsof het zijn laatste jaar was in die parochie.
  Hij stierf vreedzaam op 3 mei 1666 (feest van de Kruisvinding) om 8.00 uur ’s morgens (in Riemst volgens G.V. Lux).
 • Joannes (Johannes) Leesen was priester van de orde van de Celestijnen.
  Geboren te Rosmeer op 5 april 1632.
  Hij was de zoon van Joannes Leesen en Maria Joesten. Was priester van de orde der Celestijnen. Volgens pastoor Arnold Kerkhofs (o.c. p. 154V°) lag de grafsteen van zijn ouders hier op het kerkhof. Op deze grafsteen stond geschreven: ‘Hier light begraven Joannes Leesen sterf den 6 Martii 1654 ende Maria Joest sijne huysvrouwe sterf den 28 April 1658. Me posuit Joês Leesen Pater Coelitorum Leodiensium’.
 
 • Joannes Raets heeft vooral in Nederlands Limburg gewerkt.
  Hij is geboren in Rosmeer op 28 juli 1643. Hij was de zoon van Dionysius Raets en Maria Nulens. Aanvankelijk was hij pastoor in Atroi (Attenrode?) bij Tienen en werd vanaf 24 januari 1648 pastoor in Heer (Nederlands Limburg). Hij bleef er zijn functie uitoefenen tot vóór 9 juli 1700. Nadien werd hij pastoor van Oud-Valkenburg, waar hij op 21 mei 1717 overleed.
 • Franciscus Raets was 59 jaar toen hij priester werd.
  Hij werd geboren te Rosmeer op 23 maart 1668 als zoon van Waltherus Raets en Adriana Jacquet. Slechts in 1727 werd hij priester gewijd (het jaar dat zijn broeder Dionysius stierf: zie nr.7). Op 21 mei 1752 nam hij het peterschap waar bij een doopsel van Anne-Marie Cielen, dochtertje van Walthère en Isabella Stevens. Vanaf 1735 stond hij, als plaatsvervanger (substitutus), pastoor Michaël de la Brassinne bij in de Sint-Pietersparochie te Rosmeer. Hij is begraven in hetzelfde graf als zijn broer Dionysius in de Sint-Maartenkapel van de O.-L.-Vrouwkerk te Maastricht. Hij was, net als zijn broer, kanunnik van Sint-Anna in die O.-L.-Vrouwkerk.
 • Dionysius Raets overleed op 32-jarige leeftijd.
  Hij zag het levenslicht op 5 maart 1695 en was de broer van Franciscus Raets (zie nr.6). Hij overleed als kanunnik van O.-L.-Vrouw van Maastricht op 20 maart 1727. Pastoor Kerkhofs schrijft (in het Latijn) : 1727 die 20 Martii circa 7m h vespertinam obiit Dionysius Raets Mosae Trajecti canonicus Stae Annae in ecclesia divae Virginis et in capella Sti Martini in eadem ecclesia sepultus est (Op 20 maart 1727 rond 7 uur ’s avonds overleed Dionysius Raets te Maastricht, kanunnik van Sint-Anna in de kerk van O.-L.-Vrouw. Hij werd begraven in de kapel van Sint Maarten in dezelfde kerk).
  En de pastoor voegde er aan toe: ‘Nog een ander priester uit Rosmeer geboortig’.
 • Jan Franssen was cellebroeder te Maastricht.
  Jan was de zoon van Leonard Franssen en Margriet Hermans. Dit zijn alle gegevens die wij van hem konden vinden in het boek van meester Lux.
 • Johannes Franssen trad binnen bij de Alexianen in Maastricht.
  Johannes werd geboren te Rosmeer op 16 september 1721. Hij was de zoon van Frans Franssen en Elisabeth Vrancken. In 1748 trad hij als novice in het klooster van de Alexianen te Maastricht.
 • Gijsbert Meers was Minderbroeder te Sint-Truiden.
  Hij werd in 1752 geboren te Rosmeer als zoon van Christiaan en Helena Nolmans. Tijdens de Franse Revolutie verliet hij het klooster te Sint-Truiden en aanvaardde een staatsambt. Hij stierf te Rosmeer op 1 september 1824.
  In het parochiaal geboorteregister vinden wij dat Gysbertus, zoon van Christiaan Meers en Helena Nolmans, geboren werd 19 maart 1752. In het overlijdensregister van 1 september 1824 wordt er echter gesproken over een Gysbertus Meijers frater minorita Trudonopoli aetatis 72 circiter annorum. Hier krijgen wij Meijers als een andere schrijfwijze voor Meers.
 • Renerus Dionysius Theunissen trad binnen bij de Antonieten te Maastricht.
  Als reguliere kanunnik van de orde der Antonieten te Maastricht (het Sint-Antonius Godshuis) was hij pastoor van de kerk van Meeuwen van 1755 tot 1785. Hij had in zijn familie vele goederen. Tot zijn zielenlafenis werd in de kerk van Rosmeer een jaargetijde gesticht, dat jaarlijks op 2 januari moest gezongen worden. Hiervoor werden de inkomsten betaald van 8 roeden land op de Spouwerweg. Op 28 september 1783 trad hij als peter op bij het doopsel van het dochtertje van Mathijs Jeurissen en Helena Theunissen.
 • Willem Willems was cellebroeder te Maastricht.
  Ca. 1756 trad hij als cellebroeder in het klooster van de Alexianen in Maastricht. Hij was een neef van Franciscus Raets (zie nr. 6).
 • Marcel Cielen werd geboren in Rosmeer op 8 oktober 1755 als oudste uit een gezin van 8 kinderen (2 meisjes en 6 jongens). Zijn ouders waren Walter Cielen en Isabella Stevens.
 • Wilhelmus Willems was de laatste beneficiant van het O.-L.-Vrouwaltaar van Rosmeer
  Hij werd geboren in Rosmeer op 21 mei 1772. Zijn welgestelde ouders waren Hubertus Willems, municipale agent, en Gertrudis Leclerc.
 • Waltherus Cielen was bouwpastoor in Grote-Spouwen.
  Hij werd geboren te Rosmeer op 25 april 1795 als zoon van Godfried Cielen en Elisabeth Poosen. E.P. Marcel Cielen was zijn heeroom.
 • Jan Van Cosen was kluizenaar in Oetsloven.
  In het mooie boekje ‘Kluizen en kluizenaars in Limburg’ van de hand van Rombout Nijssen, archivaris van het Rijksarchief in Hasselt, komt op p.37 de naam Johannes Van Cosen voor als kluizenaar in Oetsloven (Berlingen). Hij stierf daar op 20 januari 1849.
 • Zuster Marie-Julia Achten was een dochter van Wijntje.
  Maria Anna (Mieke) Achten werd geboren in Rosmeer op 2 mei 1866.
 • Franciscus Franssen werd lekenbroeder in Averbode.
  Franciscus Franssen (roepnaam ‘Cis’) werd geboren in Rosmeer op 20 november 1879. Zo staat het genoteerd in het doopregister van pastoor Pauly en zo staat het ook in de bevolkingsregisters van Kleine-Spouwen. En toch vinden wij op het gedachtenisprentje van zijn overlijden 22 november 1879 als geboortedatum.
 • Zuster Maria-Juliana Stevens was Claris te Antwerpen.
  Maria Anna Stevens werd geboren in Rosmeer op 20 februari 1881.
 • E.H. Jan Jorissen was de zoon van onderwijzer Koenraad in Rosmeer.
  Joannes (Jan) Jorissen werd geboren te Vroenhoven op 6 oktober 1883. Hij bracht echter zijn jeugdjaren door in Rosmeer waar zijn vader onderwijzer was.
 • Libert Paquay was een verre bloedverwant van pater Valentinus.
  Libert Paquay werd geboren in Rosmeer op 20 januari 1901.
 • Louis Janssen en Ida Konings, stamouders van 9 geestelijken.
 • Pater Landewald Janssen was een man van de natuur.
  Pieter Josephus Janssen werd geboren te Rosmeer op 4 maart 1902. Hij was de jongste van de 10 kinderen van Louis Janssen en Ida Konings.
 • Zuster Philippine Crijns (Joanna Crijns).
  Joanna Josephina Crijns (Krijns) werd geboren in Rosmeer op 22 maart 1907.
 • Pater Bertilius Stevens ofm (Nicolas Christiaan Stevens).
  Nicolas Stevens werd geboren te Rosmeer op 23 oktober 1907 uit een gezin van 13 kinderen Hij was de zoon van Gerard Paulus Stevens (landbouwer-burgemeester) en Maria Castro (Acastro).
 • Pater Hubert Meers was priester van het H. Hart.
  Hubert Meers werd geboren te Rosmeer op 21 juni 1908 als zoon van Herman Hubert Meers en Catharina Vanherf.
 • Zuster Marie-Paule Jeurissen (Maria Jeurissen).
  Maria Jeurissen werd geboren te Rosmeer op 4 april 1910 in een gezin van 7 kinderen : 4 meisjes en 3 jongens. Zij was de 3de van het gezin van Mathijs Jeurissen en Maria Joanna Vanspauwen.
 • Pater Marcellus Gielen SCJ (Gerard Gielen).
  Gerard, Karel Gielen werd te Rosmeer geboren op 29 februari 1920. Hij was de zoon van Henri Gielen en Elisabeth Cielen.
 • Pater Delfien Janssen ofm (Louis Janssen)
  Louis Janssen is geboren te Rosmeer op 21 juli 1920. Hij was de zoon van de smid Jan Janssen en Elisabeth Jeurissen, die in de Daalstraat 60 woonden.
 • Broeder Romuald Moesen (Hubert Moesen).
  Hubert Christiaan Moesen werd geboren te Rosmeer op 22 juli 1920 als zoon van Jan Leonard Moesen en Helena Maria Konings. Het gezin telt 11 kinderen.
 • Het gezin van Leonard Meyers en Anna Janssen telde 6 geestelijken.
  Jozef (pater Servatius), Truda (Zr Marie-Yolanda), Idalie (Zr Francise), Leo (pater Nicolaas) Trees (Zr Christilla), en Louis (pater Justien),
 
 • Jozef Meyers (pater Servatius ofm) was de eerste in de rij.
  Jozef Meyers werd geboren te Rosmeer op 1 februari 1921 als zoon van Leonard Meyers en Anna Janssen.
 • Pater Deodat Meers ofm (Arnold Meers).
  Arnold Meers werd in Rosmeer geboren op 11 december 1921 als zoon van Renier Meers en Anna Daenen. Hij was de 2de uit een gezin van 4 kinderen.
 • Pater Winnibert Gerits ofm (René Gerits).
  René Gerits werd geboren te Rosmeer op 6 maart 1922 als 2de oudste uit een gezin van 6 kinderen. Zijn ouders waren Theodoor Gerits en Anna Vanhees.
lees meer...
 • Zuster Marie-Yolanda Meyers (Gertrude of Truda Meyers).
  Gertrude Meyers (in het doopregister Gertrudis, Louisa, Maria) werd in Rosmeer geboren op 25 februari 1924 en door pastoor Arnold Kerkhofs gedoopt. Haar ouders waren Leonard Meyers, tol-beambte in Smeermaas, en Anna Janssen.
lees meer...
 • Zuster Francise (Idalie Meyers).
  Idalie Meyers werd geboren te Smeermaas op 25 juli 1925, maar haar ouders, Leonard Meyers en Anna Janssen, zijn beiden van Rosmeer afkomstig.
lees meer...
 • Pater Nicolaas Meyers ofm (Leonard Meyers).
  Leonard Meyers werd geboren te Smeermaas (Lanaken) op 28 september 1927, maar hij heeft wortels in Rosmeer, want zijn ouders, Leonard Meyers en Anna Janssen, zijn geboren en getogen in Rosmeer.
lees meer...
 • Zuster Christilla (Theresia, Mathilde, Maria Meyers).
  Trees Meyers werd geboren in Smeermaas op 10 april 1932 als 6dede in de rij van 8 kinderen van Leonard Meyers en Anna Janssen.
lees meer...
 • Zuster Maria-Clara Janssen (Idalie Janssen).
  Idalie Janssen werd geboren te Rosmeer op 4 december 1932. Zij was de dochter van Louis Janssen, fietsenmaker-landbouwer, en van Maria Hendricks.
lees meer...
 • Zuster Simona Cousin (Henriëtte Cousin).
  Henriëtte Cousin werd geboren in Rosmeer op 9 mei 1933. Zij is de dochter van Maurice Cousin en Cornelia Simons.
lees meer...
 • Pater Justien Meyers ofm (Louis Meyers).
  Louis Meyers werd geboren in Smeermaas op 31 januari 1934. Zijn ouders (Leonard Meyers en Anna Janssen) waren van Rosmeer afkomstig, maar woonden toen in Smeermaas.
lees meer...
 • Ludo Hermans eerste permanente diaken van Rosmeer.
  Ludo Hermans werd geboren in Tongeren op 4 mei 1965. Hij is de zoon van Pierre Hermans en Trees Janssen uit de Hoogstraat 26 te Rosmeer. Zijn moeder is de kleindochter van de oude smid Louis Janssen en Ida Konings en zo is hij de 10deafstammeling die geestelijke is geworden.

lees meer...

 

 

 
Website: Copyright Heemkundekring Rosmeer - Alle rechten voorbehouden